Counseling

IK WIL WEL, MAAR HET LUKT MAAR NIET!


In sommige gevallen is tijdelijke of soms blijvende gedragsverandering noodzakelijk om te komen tot herstel, behoud en bevordering van gezondheid en leefstijl. In heel veel gevallen is verandering naar het gewenste gedrag niet eenvoudig. Een effectieve methode hiervoor kan zijn Health Counseling.

Health Counseling is een begeleidingsstrategie voor het effectief begeleiden van cliënten bij de uitvoering en het zonodig volhouden van gezondheidsadviezen en "gezond gedrag" voor een vitaler leven.
Health Counseling is een totaal programma waar zoveel mogelijk begeleidingsaspecten op een samenhangende en systematische manier aan de orde komen. Health Counseling heeft als doelstelling cliënten zodanig te begeleiden dat zij:

  • Bewust keuzes maken voor gekozen gezond gedrag, leefstijl of advies.
  • Optimaal inzetten voor de uitvoering van het gewenste gedrag.
  • Gedrag indien nodig op lange termijn volhouden.
  • Leren omgaan met terugval (tijdelijk of totaal).

Health Counseling wordt met succes toegepast bij:

  • Hulp bij gedragsverandering van RSI/ CANS klachten.
  • Veelvuldig verzuim op basis van a-specifieke pijnklachten.
  • Stress gerelateerde aandoeningen.
  • Omgaan met hoge werkdruk en spanningen.
  • Vergroten van persoonlijke effectiviteit.
  • Aanleren van gezonde leefstijl en behoud daarvan.