Werkplek Onderzoek

RSI of CANS:
Hoewel wetenschappelijk nog niet keihard is aangetoond dat ergonomie de klachten bij schoudernek en armen vermindert, zijn er sterke aanwijzingen dat dit een bijdrage kan leveren tot voorkomen van RSI/ CANS.
Wat wel duidelijker is aangetoond door verschillende onderzoekers is dat een goede werkstijl, geregeld variëren en pauze gedrag een nog belangrijkere bijdrage levert aan voorkomen en verminderen van de RSI klachten.

Dit bovenstaande is nou precies de meerwaarde van het werkplekonderzoek die door REAT worden uitgevoerd. Wij letten op veel meer dan alleen de ergonomische normen.
Ons werkplekonderzoek bestaat uit:
• Intake met een vragenlijst.
• Beoordelen van de kantoorergonomie.
• Scholing van een optimale werkhouding en stijl.
• Advisering van de organisatie rondom de werkplek.
Myofeedback-analyse van de spierspanning tijdens werkzaamheden, om risicopatronen te herkennen en te vermijden.
• Stimuleren van eigen verantwoording tav werkzaamheden.


Chronische rugklachten
Recent wetenschappelijk onderzoek (Ivan Steenstra, dec. 2004) heeft aangetoond dat een werkplekinterventie bij rugklachten een kosteneffectieve methode is die kan leiden tot een snellere terugkeer naar het werk dan de gebruikelijke zorg.
Eerdere studies uit Canada (de Sherbrooke studie) hebben dit ook aangetoond.

Een werkplekinterventie bij ReAT bestaat uit:
• uitgebreide intake.
• checklist om per handeling te bepalen of er mogelijk sprake is van een te grote fysieke belasting.
• handelingsanalyse van de werknemer t.a.v zijn werkhouding en werktechniek.
• beoordelen werkplekinrichting en organisatie.

Aan de orde komt ook voorlichtingen instructie t.a.v.:
• til en duwwerkzaamheden.
• rugbelasting tijdens het verschillende werkzaamheden.
• gezondheidsbevorderende gedragaspecten van werknemer.
• Stimuleren van eigen verantwoording tav werkzaamheden.

Uiteraard komen deze aspecten ook aan de orde bij het analyseren van werkplekken bij andere risicovolle beroepen.

Besparende rug adviezen

Schouder besparende advies

Beeldscherm onderzoek