Graded Activity

Graded Activity is geen klassieke oefentherapie.

Bij oefentherapie ligt het accent veelal op bewerkstelligen,onderhouden of verbeteren van functies van het bewegingsapparaat,zoals kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid.
De fysiotherapeut tracht dit te bereiken door toepassen van de fysiologische trainingswetmatigheden.

Graded Activity is meer dan oefentherapie het laat zich het best omschrijven als een gestructureerde begeleiding (training en coaching), gericht om binnen een vooraf afgesproken tijd in kleine stappen te komen tot een toename of uitbreiding van functioneren. Hetzij in het werk maar ook met activiteiten uit het dagelijks leven.

Graded Activity principes kenmerken zich in 3 fasen waarbij ieder fase een aantal specifiek kenmerken heeft.

  1. De startfase (oriëntatie) bestaat uit fysiotherapeutisch onderzoek naar belemmerende en stimulerende factoren voor de opbouw, educatie en stellen van doelen.
  2. De behandelfase werkt cliënt aan uitbreiding van zijn gekozen activiteiten en realiseren van zijn doelen binnen de afgesproken tijd. In deze periode kan dus ook sprake zijn van een tijdcontingent opbouw van werkzaamheden.
  3. De generalisatiefase is het toepassen van het geleerde in de alledaagse situatie, er wordt geleerd om te gaan met behoud van het resultaat op langer termijn (omgaan met terugval).

Graded Activity is geschikt voor cliënten die door langdurige (pijn)klachten niet optimaal meer functioneren en steeds minder gaan doen vanwege de pijn.

Denk hierbij aan b.v. Langdurige a-specifieke rugklachten, RSI of CANS (Complaints of Arm Nek en Shoulder), Whiplash, Fibromyalgie, Bechtrew etc.

Graded Activity is niet geschikt als er een duidelijke en reële angst is voor letsel en/of beweging en als er geen bereidheid is tot gedragsverandering (cliënt wil dus niets weten van anders omgaan met pijnklachten).

Kan elke therapeut Graded Activity toepassen?

Nee, niet elke therapeut kan Graded Activity toepassen.

Graded Activity is NIET alleen maar regelmatig opvoeren van trainingsgewichten of activiteiten (zoals vaak toegepast), de therapeut dient scholing gevolgd te hebben over de gedragsgeoriënteerde aanpak bij pijn. (Informeer als cliënt hiernaar.) 
Graded Activity aanpak vergt veel meer van de communicatieve, coaching en counseling vaardigheden van therapeut dan bij de klassieke oefentherapie.

Informatie over Graded Activity tekst en dia's voor professionals of hulpverleners.