Chronische pijnsyndromen

Als u lijdt aan chronische pijn, kan het uw levenskwaliteit en activiteiten niveau behoorlijk verstoren. Meer inzicht en kennis over chronische pijn is de beste manier om een start te maken om hiermee om te gaan. Wij zijn hierin gespecialiseerd en richten ons op het verbeteren van uw kwaliteit van leven en het helpen bij het beheersen van uw pijn. 

Wat zijn chronische pijnsyndromen?

Chronische pijnsyndromen zijn pijnklachten die langer dan drie maanden constant aanhouden en een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Chronische pijn verstoort ons pijnalarm systeem en dit probleem vergt een adequaat specialistische aanpak. Chronische pijnsyndromen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een slecht genezen blessure, een ziekte of aandoening, maar soms is de oorzaak onbekend. Voorbeelden van chronische pijnsyndromen zijn fibromyalgie, chronische rug-nekpijn, RSI, whiplash of het complex regionaal pijnsyndroom (dystrofie).

Gespecialiseerde fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van chronische pijnsyndromen. Wij kunnen met een speciaal en gericht programma op maat  helpen de focus op de pijnklachten te verminderen, algehele conditie te verbeteren, regie te nemen over de klachten en weer zoveel mogelijk uw oude leven op te pakken. Daarnaast geven we ook advies geven over leefstijlveranderingen, zoals het aanpassen van het activiteitenniveau en het verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Kortom u wordt weer de baas over uw pijn.