ReAT COVID-19 Revalidatietraject

Covid revalidatie resultaten

Een aanzienlijk deel van de individuen houdt langdurig klachten na doorgemaakte COVID-19. De hoge prevalentie van verstoringen in fysiek functioneren in de herstelfase belichten de noodzaak tot revalidatie bij deze groep patiënten. 

In de periode van oktober 2020 tot en met januari 2023 hebben een groot aantal mensen deelgenomen aan een 12-weeks multifactorieel revalidatieprogramma, ontwikkeld door ReAT Fysiotherapie. Naar aanleiding van geanalyseerde data die zijn voortgekomen uit het revalidatieprogramma zijn er significante verbeteringen aangetoond in functionele capaciteit en longfunctietesten.

Waar hebben we naar gekeken?

ReAT heeft een 12-weeks multifactorieel revalidatieprogramma beschreven gericht op spierkracht en uithoudingsvermogen, balans en coördinatie, coaching en gezonde voeding. Het programma werd uitgevoerd door personen die als gevolg van (langdurige) klachten na doorgemaakte COVID-19 hun werk deels of helemaal niet meer konden uitvoeren. 

Welke meetinstrumenten zijn gebruikt

 • Handknijpkracht
 • Elektronische krachtmeting van 11 grote spiergroepen op de E-Gym
 • Zes minuten wandeltest (6MWT)
 • Longfunctietest (spirometrie, FVC, FEV1, PEF)

De testen zijn bij aanvang van het traject, na 6 weken en na 12 weken afgenomen. De uitkomsten van bovengenoemde testen zijn in de tijd bestudeerd en statistisch getoetst op significantie. Ook is er gekeken of er een verschil in effect meetbaar is tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Resultaten

 • Mediane leeftijd was 41 jaar 
 • 86% van de deelnemers was vrouwelijk
 • Toename van 16.5% in handknijpkracht en 
 • Toename van 66.7% in afgelegde afstand in de 6MWT
 • Toename van 22.4% in FVC 
 • Toename van 11.0% in FEV1 
 • Toename van 14.9% in PEF 

De verandering was voor alle genoemde bestudeerde uitkomsten statistisch significant.

Wilt u het volledig onderzoek lezen? Neem contact met ons op.

Dit bericht delen?